wz
Zrození a smrt Aranu

Pravidla:
Dovednosti:
Zrození a smrt Aranu - Pravidla: Obecná

Obecná pravidla hry

Tvorba postavy

V prvé řadě si vyberte rasu (viz. Rasy), následně musíte mít nějakou představu, jakým směrem se bude Vaše postava specializovat, což se pak promítne do výběru dovedností (viz. Dovednosti).

Do výběru dovedností rozdělujete 50 bodů zkušeností + bonusové body. Za účast na předchozích dílech Aranu si za každý připočtete +2 body, kromě Výcvikového tábora a Občanské války, ty Vás totiž opravňují vybrat si 1 bojovou dovednost zdarma. Bonusy se dají sčítat do maximální výše 10 bodů zkušeností navíc a jedna bojová dovednost zdarma.

Stupeň: Body:
0 = budiškničemu 0(0)
1 = učedník +5(5)
2 = tovaryš +10(15)
3 = mistr +15(30)

Určité rasy Vás zvýhodňují, ale i limitují při výběru dovedností. Např. Lesní Elf si nemůže vzít technické dovednosti, ale přírodní ho stojí o 2 body méně. Vzhledem k fungování světa na principu nesnášenlivosti přírody, techniky a magie nelze v jedné postavě kombinovat dovednosti čistě přírodní s čistě technickými a čistě magickými. Např. goblin je zvýhodněn jak v magii, tak technice, ale přesto nemůže oba směry kombinovat, musí si vybrat buď techniku, nebo magii. Z tohoto principu jsou vyňaty obecné dovednosti, které můžete kombinovat s čímkoliv.

Budete-li chtít ovládat jiné řemeslo či dovednost, jež v seznamu dovedností není, nezoufejte, stačí říct nám organizátorům, co by to mělo být, a společně se na tom dohodneme (může to být např.: hrobník, koželuh, šplhání po laně či cokoliv jiného, co vás napadne).

Dovednost, která není upravena pravidly, je přirozenou dovedností hráče, tzn. vykonáváte ji tak, jak umíte. Např. diplomacie, skákání, plavání.

Nezapomeňte své postavě vymyslet jméno, charakter a historii. Tyto věci vlastně dále předurčí Vaše RP (roleplaying).

Recepty

Některé dovednosti (zejména ty výrobní) fungují na principu receptů. To znamená, na co nemáte recept, to neumíte. Např. kovář nevyrobí meč, pokud se na něj nenaučil recept. Při každém postupu na úroveň si jeden recept náhodně vylosujete. Další musíte někde získat a naučit se je za zkušenosti. Ve hře samozřejmě bude možnost si recepty i vymýšlet, ale opět Vás to bude stát zkušenosti. K naučení receptu je potřeba 3 zkušenostních bodů na 1. stupni, 5 bodů na 2. stupni a 7 bodů na 3.stupni.

Učením se receptů je navíc podmíněn postup na další úroveň výrobní dovednosti. Abyste postoupili na 2. úroveň, musíte ovládat alespoň 4 recepty úrovně první. A abyste se dostali na 3. úroveň, musíte umět alespoň 3 recepty 2. úrovně. Využívá se u toho ale i receptové pyramidy. Na každý recept 2. úrovně, musím ovládat 2 recepty 1. úrovně. Potřebuji-li recept 3. úrovně, musím mít alespoň 2 recepty 2. úrovně a tzn. 3 recepty úrovně první (viz. schéma - bude doplněno).

Herní mechanismy

U RP ještě chvíli zůstaneme, provozování všech dovedností ve hře se totiž zakládá na věrohodném RP. Vaříte-li, nemůžete jen sedět a sledovat misku se lžící, občas byste jídlo měli zamíchat, ochutnat, atd. Jdete-li do lesa na dřevo a máte tam strávit např. 5 min., abyste získali jedno dřevo, skutečně těch pět minut vybírejte strom, naznačujte kácení, případně řezání na menší díly, apod. Jestliže organizátoři přistihnou hráče, jak kácí strom tak, že sedí v lese a sleduje hodinky, nebude mu přiznán efekt dovednosti - tj. žádné dřevo.

RP je důležité, i co se týká chování a názorů Vaší postavy. Jste-li kupříkladu barbarský šaman, těžko přivítáte v posvátném háji trpaslíka s otevřenou náručí a necháte ho, aby si vytěžil trochu dřeva. Charakter postavy ale nemusí nutně být dán jen příslušností k frakci. Vyberete si například postavu městského kováře a rozhodnete se, že ho budete hrát jako nepříjemného mrzouta a starého zatrpklého mládence. V tomto ohledu si dejte dobrý pozor na to, co dokážete zahrát a co nikoli.

Co se týká získávání zkušeností během hry. Pokaždé, když použijete nebojovou dovednost, získáte 1 XP (zkušeností bod), který můžete použít k zdokonalení té dovednosti, kterou jste ho získali. Jinými slovy za body z dřevorubectví se z vás nestane kovář. Co se týká bojových dovedností, za každý boj dostane postava 1 XP, pokud organizátoři neurčí jinak. Tento XP se opět používá pouze na zisk bojových dovedností. Další body můžete získat od organizátorů za řešení úkolů a RP.

Chcete-li se naučit novou dovednost, nebo vyšší úroveň dovednosti, kterou už umíte, musíte vyhledat někoho, kdo požadovanou dovednost na požadované úrovni umí, aby vás ji naučil. Zároveň musíte mít k dispozici požadovaný počet Expů.

Všechny herní předměty (zbroje, štíty, zbraně, nářadí) podléhají časem zkáze. Každá taková věc dostane při schvalování či výrobě od organizátorů určitý počet životů (1-7). Při každém použití ztrácí věc 1 život (např. meč, zbroj a štít byly použity v 1 boji, tudíž každá z těch věcí ztrácí 1 život, totéž platí pro nástroj, např. krumpáčem vytěžíte 1 rudu, krumpáč ztrácí 1 život). Po boji nebo použití dovednosti si do glejtu napíšete zkušenostní bod, dle kterého můžete snadno sledovat počet životů předmětů. Předměty lze opravovat nebo nechat vyrobit nové. Pokud předmět přišel o poslední život, je zničený a opravit nelze. Je nutné si nechat vyrobit nový.

Jídlo

Každá postava, dokonce i asketičtí elfové, musí jíst, aby nezemřela hlady. Denně by měl každý sníst dvě jídla. Pokud tak neučiní, další den mu hladovění způsobí každé dvě hodiny jedno lehké zranění. Ze stavu hladovění se lze dostat jen snědením dvou porcí jídla, které se do denní dávky počítá jako jedno, ale vyléčí lehká zranění získaná hladověním.

Život a smrt

Postavu vyřadí 3 lehká zranění (do končetin) nebo 1 těžké zranění (pokud dovednosti či rasa neurčují jinak). Poté postava upadá do agónie, tj. 15 minut umírá. V této době lze ještě postavu zachránit včasným zásahem léčitele, lektvarem či kněžskou mocí. Samozřejmě, že kdokoliv může postavu v agónii dorazit.

Každé zranění musí být opět řádně zahráno. Po zásahu do končetiny, je končetina vyřazena - např. v ruce nelze držet zbraň, na noze nelze stát. Opětovný zásah do poraněné končetiny je platný. Pokud má postava jedno lehké zranění a je zasažena do trupu (těžké zranění), umírá okamžitě.

Pokud Vaše postava zemře, vyhledejte organizátory, s nimiž se domluvíte na dalším postupu.